Štruktúra akcionárov

nach_Stimmrechte_SK.jpg?JSESSIONID=L7n1cH9RYVqz0yH2pWcD6VBJKQ0gQ9yyvM0WMnGpgGpDD2LNS0Lt!589777317!1548205489259

nach_Kapitalanteile_SK.jpg?JSESSIONID=L7n1cH9RYVqz0yH2pWcD6VBJKQ0gQ9yyvM0WMnGpgGpDD2LNS0Lt!589777317!1548205489259

Akcionári, označení červenou farbou uzavreli syndikátne dohody.