Štruktúra akcionárov

nach_Stimmrechte_SK.jpg?JSESSIONID=Lgz8chgLXQpNTd7hMmQ8LT7r0yBq0Tbj0wwSXdQGn6Gns1KflTxW!713944267!1553653899369

nach_Kapitalanteile_SK.jpg?JSESSIONID=Lgz8chgLXQpNTd7hMmQ8LT7r0yBq0Tbj0wwSXdQGn6Gns1KflTxW!713944267!1553653899369

Akcionári, označení červenou farbou uzavreli syndikátne dohody.