Akcie BKS Bank

Kmeňové akcie BKS sú kótované na Wiener Börse od roku 1986. Prioritné akcie BKS sú kótované na Wiener Börse od roku 1991.

Akcie   Kusy      ISIN     
Kmeňové akcie 37.839.600 AT0000624705
"Mladé" kmeňové akcie 3.303.300 AT0000A1Z478
Prioritné akcie 1.800.000 AT0000624739

Základný kapitál BKS Bank činí 85.885.800,- EUR a skladá sa z kmeňových akcií na meno a z prioritných akcií na meno bez hlasovacieho práva. Prioritné akcie sú opatrené minimálnou dividendou vo výške 6 % podielovej časti základného kapitálu.

BKS Bank - Kmeňové akcie

 
Vývoj kurzu BKS Bank - Kmeňové akcie, ISIN:AT0000624705
Hodnota v EUR

BKS Bank - Prioritné akcie

 
Vývoj kurzu BKS Bank - Prioritné akcie, ISIN:AT0000624739
Hodnota v EUR