Orgány BKS Bank

BKS Bank AG je riadená orgánmi, ktoré akciovej spoločnosti predpisujú právne predpisy. Sila bankového domu stojí na plochej riadiacej štruktúre. Preto Vám môžeme garantovať rýchle a flexibilné rozhodnutia.

Predstavenstvo  

Stockbauer-SLK.jpg?JSESSIONID=Q9PjchvJz7JlhxpfDn9PJ54y1r3kQzJXdsBnwvvkwt6r6Js7qlfJ!713944267!1553654281065

Krassnitzer-SLK.jpg?JSESSIONID=Q9PjchvJz7JlhxpfDn9PJ54y1r3kQzJXdsBnwvvkwt6r6Js7qlfJ!713944267!1553654281065

Novak_SK.jpg?JSESSIONID=Q9PjchvJz7JlhxpfDn9PJ54y1r3kQzJXdsBnwvvkwt6r6Js7qlfJ!713944267!1553654281065

Vedenie BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

ladislav-fueloep-229x196.jpg?JSESSIONID=Q9PjchvJz7JlhxpfDn9PJ54y1r3kQzJXdsBnwvvkwt6r6Js7qlfJ!713944267!1553654281065

Chovanec.jpg?JSESSIONID=Q9PjchvJz7JlhxpfDn9PJ54y1r3kQzJXdsBnwvvkwt6r6Js7qlfJ!713944267!1553654281065