Orgány BKS Bank

BKS Bank AG je riadená orgánmi, ktoré akciovej spoločnosti predpisujú právne predpisy. Sila bankového domu stojí na plochej riadiacej štruktúre. Preto Vám môžeme garantovať rýchle a flexibilné rozhodnutia.

Predstavenstvo  

Stockbauer-SLK.jpg?JSESSIONID=yDSNcH1G5M1NK6pnq54Q8gJgsyJLtX42GkQ4TvFJDHJbtmyWy13Y!589777317!1548205892573

Krassnitzer-SLK.jpg?JSESSIONID=yDSNcH1G5M1NK6pnq54Q8gJgsyJLtX42GkQ4TvFJDHJbtmyWy13Y!589777317!1548205892573

Novak_SK.jpg?JSESSIONID=yDSNcH1G5M1NK6pnq54Q8gJgsyJLtX42GkQ4TvFJDHJbtmyWy13Y!589777317!1548205892573

Vedenie BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Brunner-SLK.jpg?JSESSIONID=yDSNcH1G5M1NK6pnq54Q8gJgsyJLtX42GkQ4TvFJDHJbtmyWy13Y!589777317!1548205892573

Chovanec.jpg?JSESSIONID=yDSNcH1G5M1NK6pnq54Q8gJgsyJLtX42GkQ4TvFJDHJbtmyWy13Y!589777317!1548205892573