Uchádzať sa online

Ďakujeme Vám za Váš záujem spolupracovať s BKS Bank. Aby sme si mohli utvoriť verný obraz o Vašej osobnosti, dovoľujeme si Vás požiadať o pravdivé a čo najúplnejšie vyplnenie Online-formulára.

 

Vaše údaje budú samozrejme spracovávané podľa platných predpisov na ochranu osobných údajov.

 

Bližšie informácie nájdete tu.

 

Prosíme zaslať aj vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Oslovenie:
Akademický titul:
Krstné meno:*
Priezvisko:*
Dátum narodenia:*
Ulica a číslo:
PSČ a mesto:
Telefón:
E-mailová adresa:*
Pozícia:*
   
Funkcia uploadu pre pdf a jpg súbory:

* Polia s červenou hviezdičkou musia byť vyplnené!