Vitajte v BKS Bank

Cieľ, poskytnúť svojim akcionárom primerané dividendy, vie BKS Bank dosiahnuť iba pomocou motivovaných a spokojných zamestnancov, ktorí sa stotožňujú s ich spoločnosťou. Naši zamestnanci sú dôležitým faktorom nášho úspechu a našej konkurencieschopnosti. Spolupráca pre nás znamená, dosiahnuť stanovené ciele spolu s našimi zamestnancami a umožniť im podieľať sa na rozhodovacom procese so zreteľom na ich schopnosti a znalosti.

BKS Bank pristupuje k svojim zamestnancom starostlivo a investuje do vytvorenia príjemného pracovného prostredia s hodnotami, ktoré podporujú podnikanie a osobný rozvoj.
Ak sa chcete stať súčasťou takéhoto prostredia, kontaktujte nás!

Všetky voľné pracovné pozície nájdete tu!

Vaše písomné žiadosti s priloženým štruktúrovaným životopisom, fotografiou a popisom pozície, o ktorú by ste mali záujem, môžete posielať na našu poštovú alebo elektronickú adresu:

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Eurovea Central 1
Pribinova 4
SK - 81109 Bratislava
T: +421 (0) 2 323230 - 12
E: kariera@bksbank.sk